Splošni pogoji poslovanja in uporaba spletne trgovine bazenimimeks.si

Splošni pogoji uporabe spletne trgovine Bazenimimeks.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Lastnik in upravljatelj spletne trgovine bazenimimeks.si je Mimeks trade d.o.o., Podvin 223 , 3310 Žalec (v nadaljevanju “ponudnik”).

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje bazenimimeks.si, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

 

Avtorsko Gradivo

Spletna stran in trgovina bazenimimeks.si uporablja vizualno in tekstovno gradivo, ki je last :

  • Zastopanih blagovnih znamk (Maytronics,Harvia, Sentiotec, Mariner, WEDA, ipd)
  • Lastne fotografije in teksti v lasti podjetja Mimeks Trade d.o.o., lastnik spletne trgovine bazenimimeks.si
  • Slike iz portala shuttershock označene s svojo ID oznako v nadomestnem besedilu slike

 

Intelektualne lastnine

Spletna stran in trgovina bazenimimeks.si je s svojim logotipom blagovno zaščiten znak in last podjetja Mimeks Trade d.o.o. v celoti, ki ob enem upravlja z intelektualno lastnino dano v uporabo od proizvajalcev zastopanih znamk, ki jih podjetje Mimeks Trade d.o.o. trži. Vse pravice pridržane.

 

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletni strani. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletni strani. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti artikla.

Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe s stranko le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitno napako se opredeli bistvene lastnosti predmeta in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

 

Komunikacija

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

  • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
  • pošiljatelj bo jasno razviden,
  • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
  • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
  • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval

 

 

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Ponudnik v te namene uporablja SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

 

Varovanje osebnih podatkov

Zavezujemo se, da bomo varovali zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega mesta www.bazenimimeks.si , zbrani osebni podatki bodo uporabljeni izključno samo v namene obveščanja o poteku naročila (samo kadar obiskovalec v spletni trgovini bazenimimeks.si opravi nakup) in v primeru strinjanja tudi za informiranje o posebnostih, novostih na spletni strani bazenimimeks.siter za prilagojene ponudbe posamezniku. Podjetje spoštuje zaupnost in zasebnost osebnih podatkov, zato bo storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika. Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).